BERANDA SESAMBAT GEGAMBAR I-SAUDAGAR


Sugeng rawuh ing sesambatanku,

Aku nulis kabeh iki pinangkane ngetokake uneg-uneg, sambat-sebut, lara-senenge ati, pisuhan, lan opo sing saklebatan ono lan mlebu ing atiku. Ora ono karep kanggo ngajari, aweh gagasan utawane nganda liyan. Sanadyan ngono muga-muga tulisan iki dadiya pangeling-eling aku, seliramu lan anak turunku ana ing wanci mburi.

Sugeng midhangetaken,

Minggu, Agustus 16, 2009

Childhood's End

Hei Reizan, seneng ketemu sliramu enjang iku, seliramu hanggenggem kenceng asta ibumu, bening cemlorot panendramu ngelingake marang sakabehing wigati kang aku lan bopomu wus suwe nglalekake. Lelakon ana hing dunyo kang samsoyo suwe dadi samsoyo digampangake. Hananging seliramu tansah tumindak bener, dumugi sawijining wanci seliramu lekas mblenjani opo sing ono hing jero atimu, lan lekasane seliramu ora kepingin wong liyo mangerteni opo tumindakmu. Hananging netepi wancine atosing ati bakal nyeritakake opo sing seliramu tindakake wengi iku.

Kamis, Juni 25, 2009

ENSLAVED BY THE BEAUTY

Superix wus ngrumangsani, menawa Lasterix ora ono rasa tresna marang dewekne. Bar Magrib wayah udan deres Lasterix nelpon Superix " Mas pengin gorengan". Ujug2 donya dadi peteng sing ono sirahe Superix mung esemane Lasterix lan gorengan, teles klebes ora dirasaake, numpaki Jupiter Z sing knalpote ngalahke bledek surup iku,Superix menyang pasar Tambun golek gorengan sing saiki regane limangatusan “ limangewu wae , sing genah akeh lomboke, senengane dik Lasterix pancen sing poedhes-pedhes” batine Superix....
Ora nganggo suwe Superix langsung nggeblas menyang kontrakane Lasterix. Thok thok thok “ dik Lasterix iki pesenanmu” Lasterix nyaut “duh matur nuwun yo mas,dadi ngrepoti “. “ahhh ora opo-opo” jawabe Superix. “Nanging mas..aku pingin bobo maneh ki..kanggo siap-siap arep mlebu bengi..” Superix mulih hola-holo nganggo Jupitere lan isih mbayangake esemane Lasterix. Sanadyan wong liyo nganggep iku bodo, nanging Superix ngrasakake ayem biso saklebatan nyawang rupane Lastri. Ono njero batin Superix kukuh menawa TRESNA ORA MESTI KUDU DUWENI
3 wulan mlaku tanpo Dunung, Lasterix saiki akeh ngelamune, akeh bocah lanang cedhak lan pingin njupuk atine saka Suprax, antonox, radix, parmujix lan Mardix nanging tekan saiki during ono sing dadi sisihaning ati. Ujug2 raine mas Superix ngadep moto " Mas SUperix iku yen kocomotone dicopot koyo Jet Li lintang kethoprak saka RRC, opo maneh yen ngebut nganggo JUpi ter Z nyigar dalan Kalimalang, aku dadi emut marang Dani Pedrosa na Sirkuit Laguna Seca, mmmm duuuhhh" ora rumongsa Lasterix ngelamunake Superix nyambi nyokot kukune lan mesam-mesem. Nanging 2 minggu iki Mas Superix kok ora ketok irunge, INg wektu podho na beda panggonan Superixngadep kopi lan nyumet rokok Tingwe oleh2olehe SugenX saka Matesih, saklebatan rupane Lasterix ngadep moto. hhhhmmmmfff abot pancen yen kelingan cah ayu siji iki, sewu cara tak lakoni kanggo njupuk atine ,nanging teka saiki katresnan iki isih wae ngalembono. opo maneh sing kudu taktindaake? aku lagi butuh konco ... nanging sopo, yen ra sambat kok wes ra kuat, samsoyosuwe kok mangkene rasane. SUperix ora kentekan dalan eling dina iki na tv ochannel ono Mario Teguh lan isih duwe kasete Tung dessem Waringin ( jiyangkrik wuyung wae butuh Motivator cahhh..). Superix eling omongane Sutex konco sekolahe “ Prix , OPO SING DIPIKIRAKE ONO SEPARO LUWIH WEKTUNE MANUNGSO BAKALAN AKEH DALAN KAWUJUD LAN NYOTO, deloken aku.. mikirake Ninja R esuk sore saben dino saiki Ninja iku wus dadi tumpakanku dina2, sanadyan kudu dodolan kaos SeiwaMania, lan dadi omongane wong akeh( diyamputt kabeh)” ono lanjutane..

Kamis, Juni 18, 2009

MANGERTENI ALESANMU

Seliramu nate takon marang aku "opo biso wong loro bebrayan, nanging sejen adoh soko panggonan?" wektu iku aku bola-bali netegake atimu menowo iku biso dilakoni. Suwe gonmu menggalih nganti aku wedi yen kelangan,lan dumadakan wae iku kedadean. Saiki sapungkase lungamu aku dewe kang ora biso netegake ati, mung siji ngendikanmu sing dadi ugemanku "NALIKO WANITO NEMTOKAKE PILIHAN MAS..
aku ngormati opo wae sing dadi pilihanmu, aku ora nyoba meksaake kekarepan marang seliramu, lan saiki seliramu ngerti iku.
Semono ugo naliko aku ora nekani dhaupmu, ora amarga aku nglungani kahanan. Nanging opo isih migunani saumpomo aku teko, pait pancen nanging urip iku dudu ketoprak sing ngetus-etus luh lan ngaru-oro. Aku uga ora menehi kabar, aturan pangestu nalikane dhaupmu tekan saiki sawise seliramu wis bebrayan karo wong liyo, daksengojo nindakake iku, amargo aku mangerteni menawa seliramu saiki wus dadi sigaraning nyawa ki demang tonggo desomu. Wektu iku aku hamung biso dongaake muga-muga bebrayanmu langgeng lan diparingi kaberkahan dening Gusti Kang Murbeng Dumadi.
 
Template oleh : Mr.RAHMAN ABDUL MANAF  |  Diubah oleh : SUTIARSO HADI SUTANTO
Mempergunakan MOZILLA FIREFOX untuk Tampilan Yang Lebih Baik